مدیریت مقالات - Article Management

• مدیریت مقالات در این سیستم دارای ویژگی های زیر می باشد:
ایجاد مقاله در سایت به صورت نامحدود.
جستجوی مقالات با  استفاده از  فیلتر های مختلف.
امکان ویرایش و حذف مقالات .
آمار تعداد بازدید از مقاله.
دسته بندی موضوعی مقالات به صورت درختی مانند: مقالات علمی، مقالات وب->بهینه سازی وب، مقالات هنری، مقالات پزشکی و  ...
امکان نمایش لیست موضوعی مقالات و یا  مقالات مهم در بخش های مختلف صفحات.
امکان تعریف فیلدهای دلخواه برای هر مقاله با دو نوع متن و لیست مانند: نویسنده، مترجم، انتشارات و ...
قابلیت طراحی الگوهای نمایش برای مقالات مانند: الگویی شامل عنوان، چکیده، تاریخ و ... با چیدمان و استایل دلخواه.
تنظیمات نمایش مقالات در دو بخش لیست مقالات و نمایش یک مقاله شامل: انتخاب صفحه قالب، انتخاب باکس، انتخاب الگوی نمایش، سایز عکس، تعداد مقاله در صفحه و ...
تعیین عنوان، توضیحات و کلمات کلیدی برای صفحات مقالات.

• دسترسی به بخش های مختلف مدیریت مقالات از طریق منوی زیر انجام می شود:

Article Menu

• با کلیک روی منوی لیست مقالات، به صفحه مدیریت مقالات هدایت می شوید:

Article List
 
Icon Search جستجوی مقاله با استفاده از فیلتر عنوان و موضوع.
Icon Edit ویرایش مقاله.
Icon Delete حذف مقاله.

ایجاد مقاله جدید
• با کلیک روی ایجاد مقاله جدید در منوی مقالات و یا کلیک روی آیکون Icon Add به صفحه زیر هدایت شوید:

Article Insert

عنوان: عنوان مقاله.
مهم: اگر این تیک زده شود، این مقاله در گروه مقالات مهم قرار می گیرد. در هنگام طراحی صفحه می توان تنظیمات جداگانه ای برای مقالات مهم انجام داد و یا این گروه را در جای معینی از سایت نمایش داد.
فعال: تعیین نمایش و یا عدم نمایش مقاله.
تصویر: این تصویر به عنوان لوگوی مقاله در نظر گرفته می شود و معمولا به همراه عنوان مقاله نمایش داده می شود. برای انتخاب تصویر روی آیکون Icon Open کلیک کنید تا پنجره ابزار مدیریت فایل باز شود.
موضوع: با استفاده از لیست روبروی این فیلد می توانید موضوع مورد نظر را برای مقاله انتخاب کنید. موضوعات مقاله به صورت درختی می باشند و برای انجام تغییرات باید به صفحه مدیریت موضوعات مراجعه کنید.
آدرس ثابت: آدرس ثابت این مقاله.
این فیلد اختیاری بوده و در صورت خالی بودن، آدرس مقاله به صورت اتوماتیک با ترکیب موضوع و شناسه مقاله ساخته می شود:
http://abadis.net/article/art/id-5-htm/
اما در صورت نیاز می توانید آدرس دلخواه را برای آن انتخاب کنید. به عنوان مثال با وارد کردن design graphical page در باکس آدرس ثابت و انتخاب موضوع هنری، آدرس مقاله به صورت زیر ایجاد می شود:
http://abadis.net/article/art/design-graphical-page-htm/
نکته: انتخاب آدرس مناسب، برای موتورهای جستجو مهم می باشد.
نکته: صفحات مربوط به مقالات با آدرس /article/ آغاز می شوند. صفحه آخرین مقالات: /http://mysite.com/article

تاریخ: تاریخ مقاله را مشخص می کند که به صورت پیشفرض تاریخ امروز را نمایش می دهد. با کلیک روی باکس تاریخ، ابزار انتخابگر تاریخ باز می شود.
فیلدها: فیلدهایی که کاربر در بخش مدیریت فیلدهای مقاله (توضیحات در همین صفحه) تعریف کرده است به صورت فرم نمایش داده می شود. این فیلدها به دو صورت متن و یا لیست می باشند.
چکیده: چکیده مقاله که به صورت پیش فرض متن ساده می باشد. اما در صورت نیاز با کلیک روی آیکون  باکس چکیده تبدیل به ابزار ویرایشگر متن شده و می توانید هر محتوایی شامل متن، تصویر و ... را وارد کنید.
متن: متن مقاله شامل نوشته، تصویر، فلش و ... می باشد.

تنظیمات نمایش مقالات
• با کلیک روی تنظیمات نمایش مقالات در منوی مقالات و یا کلیک روی آیکون Icon Option به صفحه زیر هدایت می شوید:
 
Article Option

• در این بخش امکان تنظیمات نمایش برای لیست آخرین مقالات، مقالات مهم، لیست مقالات با موضوعات مختلف و نمایش یک مقاله وجود دارد.
• به صورت پیش فرض تنظیمات لیست مقالات با موضوعات مختلف از تنظیمات لیست آخرین مقالات به ارث می برند. اما در صورت نیاز می توانید موضوع مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه تنظیمات اختصاصی کلیک کنید.

• تنظیمات نمایش لیست مقالات:
انتخاب صفحه قالب: صفحه ای که لیست مقالات در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت صفحات).
انتخاب باکس: باکسی که لیست مقالات در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت باکس ها).
انتخاب الگوی نمایش: الگویی که طبق آن لیست مقالات نمایش داده می شود. (مراجعه به الگوهای نمایش).
تعداد مقاله در صفحه: تعداد مقالات در هر شماره از صفحه. 
تعداد ستون ها: مشخص می کند لیست مقالات طبق الگو در چند ستون عمودی نمایش داده شود.
فاصله داخلی ستون ها: در صورتی که بیش از یک ستون برای نمایش داشته باشیم، این فیلد فاصله بین ستون ها را به پیکسل تعیین می کند.
جداکننده لیست: حد فاصل بین هر مقاله در لیست مقالات با این فیلد جدا می شود. تگ های استاندارد HTML در این فیلد قرار می گیرند. (به عنوان مثال <hr> یک خط افقی و <br> فاصله خالی بین خطوط می باشد )
حداکثر سایز تصویر: حداکثر سایز تصویر مقاله را به پیکسل تعیین می کند.
تصویر لینکدار: در صورت انتخاب این گزینه تصویر مقاله لینک شده و با کلیک روی آن به صفحه مقاله هدایت می شویم.

• تنظیمات نمایش یک مقاله:
انتخاب صفحه قالب: صفحه ای که مقاله در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت صفحات).
انتخاب باکس: باکسی که مقاله در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت باکس ها).
انتخاب الگوی نمایش: الگویی که طبق آن مقاله نمایش داده می شود. (مراجعه به الگوهای نمایش).
حداکثر سایز تصویر: حداکثر سایز تصویر مقاله را به پیکسل تعیین می کند.

• تنظیمات موتورهای جستجو شامل عنوان، توضیحات و کلمات کلیدی.
#ArticleTitle# : عنوان مقاله.
#SiteTitle# و #SiteDesc# و #SiteKeys# معادل عنوان صفحه، توضیحات و کلمات کلیدی سایت که در بخش تنظیمات سایت، مقدار دهی شده اند.

مدیریت فیلدهای مقاله
• در این سیستم کاربر می تواند فیلدهای دلخواه و به تعداد نامحدود برای هر مقاله ایجاد کند.
• می توان این فیلدها را در هنگام ایجاد یا ویرایش مقاله مقداردهی کرد.
• برای نمایش این فیلدها کافیست در هنگام طراحی الگوی نمایش، آن ها را به الگو اضافه کنیم.
• با کلیک روی مدیریت فیلدهای مقاله در منوی مقالات و یا کلیک روی آیکون Icon Field به صفحه زیر هدایت می شوید:

Article Field

Icon Edit ویرایش فیلد.
Icon Delete حذف فیلد.
• برای ایجاد فیلد جدید، روی آیکون Icon Add کلیک کنید:

Article Field Insert

نام: نام فیلد حتما به انگلیسی. این نام در هنگام طراحی الگو کاربرد دارد.
عنوان: عنوان فیلد. این نام در هنگام ایجاد یا ویرایش مقاله کاربرد دارد.
نوع فیلد: متن یا لیست. در صورتی که مقدار فیلد باید از بین مقادیری که مدیر تعیین می کند انتخاب شود، نوع فیلد را لیست قرار دهید.
اگر نوع فیلد لیست انتخاب شود آیکون Icon Item در مقابل فیلد فعال می شود، که با کلیک روی آن به صفحه مدیریت مقادیر فیلد هدایت می شوید:

Article Field Value

Icon Add افزودن مقدار جدید.
Icon Edit ویرایش مقدار فیلد.
Icon Delete حذف مقدار فیلد.

مدیریت موضوعات مقالات
• با کلیک روی موضوعات مقالات، در منوی مقالات و یا کلیک روی آیکون Icon Category به صفحه مدیریت موضوعات هدایت می شوید.

مدیریت الگوهای نمایش مقالات
• با کلیک روی مدیریت الگوهای نمایش مقالات، در منوی مقالات و یا کلیک روی آیکون Icon Pattern به صفحه مدیریت الگوهای نمایش هدایت می شوید.

لینک به مقالات
• برای لینک دادن به صفحات آخرین مقالات، مقالات مهم، مقالات با موضوعات گوناگون و یا لینک به یک مقاله، باید از ابزار انتخابگر لینک استفاده کنید.

Window LinkManager Article