مدیریت موضوعات - Category Management

• با تعریف موضوعات می توان بخش های مختلف سایت (صفحات، اخبار، مقالات، آلبوم تصاویر و ...) را دسته بندی کرد.
• موضوعات را می توان درختی و به صورت نامحدود تعریف کرد.
• برای دسترسی به مدیریت موضوعات باید به منوی مربوطه در هر بخش مراجعه کرد. مانند:

Category Page MenuCategory News MenuCategory Article MenuCategory Gallery Menu


• همچنین اگر در هر بخش روی آیکون Icon Category کلیک کنید به صفحه مدیریت موضوعات هدایت می شوید:

Category List


• برای ایجاد موضوع جدید روی آیکون Icon Add کلیک کنید.

Cat Insert


آدرس ثابت: آدرس ثابت مربوط به این موضوع. مثال:
موضوع صفحه: طراحی وب سایت - آدرس ثابت: /web-site-design/
صفحه: چرا به وب سایت احتیاج داریم - آدرس ثابت: /why-we-need-website/
فرض کنید موضوع صفحه را طراحی وب سایت قرار دهیم. در این صورت آدرس این صفحه برابر است با:  /http://abadis.net/web-site-design/why-we-need-website
همین قوانین در مورد اخبار، مقالات، آلبوم ها و ... حاکم می باشد.

زیرمجموعه: با این فیلد می توانید موضوعات را به صورت درختی تعریف کنید. مانند:
اخبار ورزشی -> اخبار فوتبال
اخبار ورزشی -> اخبار فوتبال -> لیگ اسپانیا
اخبار ورزشی -> اخبار والیبال

• در نهایت با کلیک روی آیکون Icon OK، موضوع جدید را ثبت کنید.
• موضوعات زمان ایجاد و ویرایش (صفحات، اخبار، مقالات و ...)، لیست می شوند.
• همچنین در هنگام جستجو در بخش های مختلف، به فیلتر نتایج کمک می کنند.
• با کمک آدرس ثابت و موضوع بندی مناسب صفحات، اخبار و ... می توان آدرس های خوش فرم ایجاد کرد.

http://abadis.net/web-site-design/seo/
http://abadis.net/news/sport/football/iran/esteghlal-win-htm/
http://abadis.net/gallery/shomal/ghaleh-roodkhan-htm/نمای-بیرونی-قلعه/

Icon Edit ویرایش موضوع.
Icon Delete حذف موضوع.