الگوهای نمایش - Patterns

• الگوهای نمایش: نحوه نمایش، محل قرارگیری فیلدها، استایل و به بیان دیگر تمپلیت نمایش اخبار، مقالات، آلبوم تصاویر، پرسش و پاسخ و ... را تعیین می کنند.
• برای مثال الگویی برای نمایش اخبار تعریف می کنیم که لیست اخبار را به صورت زیر نمایش می دهد:

Pattern Sample

• برای دسترسی به مدیریت الگوهای نمایش باید به منوی مربوطه در هر بخش مراجعه کرد. مانند:

Pattern Menu NewsPattern Menu ArticlePattern Menu GalleryPattern Menu Faq


• همچنین اگر در هر بخش روی آیکون Icon Pattern کلیک کنید به صفحه مدیریت الگوهای نمایش هدایت می شوید:

Pattern List

 
Icon Search جستجوی الگو
Icon Edit ویرایش الگو
Icon Delete حذف الگو
Icon UpIcon Down تعیین اولویت الگوها

• برای ایجاد الگوی نمایش جدید، روی آیکون Icon Add کلیک کنید.
• با کلیک روی آیکون بالا به صفحه ایجاد الگوی جدید هدایت می شوید:

Pattern Insert

عنوان: عنوان الگوی نمایش.
کاربرد: اخبار، مقالات، پرسش و پاسخ و ...
فیلدها: فیلدهایی که به الگو اضافه می کنیم. زمان نمایش سایت این فیلدها مقداردهی می شوند.
الگو: الگوی نمایش که با ابزار ویرایشگر متن ایجاد می شود.

معرفی فیلدها
• فیلدها به توجه به کاربرد (اخبار، مقالات و ...) متفاوت می باشند.
• برای اضافه کردن فیلد به محتوای الگو، می بایست با رعایت کوچک یا بزرگ بودن حروف و بدون فاصله نام فیلد را به همراه # داخل ویرایشگر تایپ کرد. مانند: #Title#
• همچنین می توانید از بخش فیلدها، فیلد مورد نظر را به همراه #، Select و کپی و سپس در محتوا (محل مورد نظر) Paste کنید.

فیلدها و تگ های قابل استفاده در الگوی نمایش اخبار:

Pattern Field News

1. فیلد و تگ های استاندارد در همه کاربردها:
#Index# : شماره ردیف که از یک آغاز می شود.
[link][/link] : لینک به خبر جاری. داخل تگ می تواند با متن، تصویر و ... پر شود و با کلیک روی آن کاربر به صفحه نمایش خبر هدایت می شود. مثال:
[link]#Title#[/link]
[link]... اطلاعات بیشتر[/link]
[link]... ادامه مطلب[/link]

 
[part][/part] : پوشش بخشی از محتوا که قابلیت تگ های HTML را دارا می باشند. از جمله کاربردهای این تگ، کار با JavaScript می باشد. مثال:

[part id="Part-#ID#"]#Title#[/part]
[part onclick="alert(1)"]اینجا را کلیک کنید[/part]
[part onmouseover="$(this).fadeOut()"]#Abstract#[/part]
[part style="text-align:center"]#Title#[/part]

 
[hidden][/hidden] : مشابه تگ Part با این تفاوت که هر مقداری داخل آن قرار گیرد، نمایش داده نمی شود. از جمله کاربردهای این تگ زمانی است که بخشی از محتوا در ابتدا مخفی می باشد و هنگام که ماوس روی بخش خاصی کلیک شد، محتوای مخفی نمایش داده شود. مثال:
[hidden id="Hide-#ID#"]#Abstract#[/hidden]
[part style="cursor:pointer" onclick="$('#Hide-#ID#').slideDown()"]نمایش چکیده[/part]

[fa][/fa] : تمامی اعدادی که داخل این تگ قرار می گیرند به فارسی تبدیل می شوند. در مثال زیر تعداد بازید به صورت اعداد فارسی نمایش داده می شوند:

[fa]#Visit#[/fa]
 
نکته: نباید تگ ها بالا را به صورت تو در تو به کار برد. با پایان هر تگ، تگ دیگر قابل استفاده می باشد. به عنوان مثال نوشتن تگ ها به صورت زیر نادرست است:

[part]Test [hidden]#Title#[/hidden][part]
2. فیلدهای پیشفرض اخبار:
#ID# : شناسه خبر.
#Title# : عنوان خبر.
#Image# : تصویر خبر. سایز تصویر در بخش تنظیمات آیتم در زمان طراحی صفحه و یا در تنظیمات اخبار، تعیین می شود.
#Abstract# : چکیده خبر.
#FaDateHor# : تاریخ خبر به شمسی و به صورت افقی.
#FaDateVer# : تاریخ خبر به شمسی و به صورت عمودی.
Thursday, December 9, 2021 : تاریخ خبر به میلادی.
#Visit# : تعداد بازدید از خبر.
#Text# : متن خبر.

3. فیلدهای موضوعات:
#Cat# : موضوع خبر. مثال: لیگ برتر
#CatLink# : موضوع خبر به صورت لینک. مثال: لیگ برتر
#CatMap# : موضوع خبر به همراه مسیر. مثال: اخبار ورزشی > فوتبال > لیگ برتر
#CatMapLink# : موضوع خبر به همراه مسیر به صورت لینک. مثال: اخبار ورزشی > فوتبال > لیگ برتر

4. فیلدهای شخصی: این فیلدها توسط کاربر در دو نوع متن و لیست تعریف می شوند و محدودیت ندارند. برای توضیحات بیشتر به بخش مدیریت اخبار مراجعه کنید.
#Source# : منبع خبری.
#PhotoGrapher# : عکاس.
و ...

فیلدها و تگ های قابل استفاده در الگوی نمایش مقالات:

Pattern Field Article

• توضیحات فیلدها و تگها مانند بخش اخبار.

فیلدها و تگ های قابل استفاده در الگوی نمایش آلبوم تصاویر:
• فیلدها در دو بخش آلبوم و تصویر آلبوم تقسیم شده اند.

Pattern Field Gallery

• توضیحات فیلدها و تگها مانند بخش اخبار.
 
Pattern Field GalleryItem

• این بخش مربوط به الگوی نمایش تصاویر یک آلبوم می باشد.
1. مشابه بخش اخبار.
2. مشابه بخش اخبار.
3. فیلد و تگ های آلبوم مربوط به یک تصویر:
#GalleryTitle# : عنوان آلبوم.
[gallerylink][/gallerylink] : لینک به صفحه آلبوم. داخل تگ می تواند با متن، تصویر و ... پر شود.
[nextlink][/nextlink] : لینک به تصویر بعدی از آلبوم. داخل تگ می تواند با متن، تصویر و ... پر شود.
[prevlink][/prevlink] : لینک به تصویر قبلی از آلبوم. داخل تگ می تواند با متن، تصویر و ... پر شود.

فیلدها و تگ های قابل استفاده در الگوی نمایش پرسش و پاسخ:

Pattern Field Faq

#Question# : پرسش.
#Answer# : پاسخ.
#eMail# : ایمیل شخص سوال کننده.
و توضیحات فیلدها و تگ های مشابه مانند بخش اخبار.

• مثال هایی از کاربرد الگوهای نمایش در بخش های مختلف (تصویر اول هر مثال الگوی نمایش و تصویر دوم نتیجه اجرا) :

1. الگویی برای نمایش لیست اخبار به صورت سطری:

Pattern Sample 1
 
Pattern Sample 1 Preview

2. الگویی برای نمایش یک خبر:

Pattern Sample 2
 
Pattern Sample 2 Preview

3. الگویی برای نمایش لیست مقالات به صورت سطری:
 
Pattern Sample 3

Pattern Sample 3 Preview

4. الگویی برای نمایش لیست مقالات به صورت سطری و ساده:
 
Pattern Sample 4
 
Pattern Sample 4 Preview

5. الگویی برای نمایش لیست مقالات به صورت ستونی:
 
Pattern Sample 5
 
Pattern Sample 5 Preview

6. الگویی برای نمایش یک آلبوم به همراه تصاویر آن:

Pattern Sample 6

Pattern Sample 6 Preview

7. الگویی برای نمایش یک تصویر از یک آلبوم:
 
Pattern Sample 7

Pattern Sample 7 Preview

8. الگویی برای نمایش لیست پرسش و پاسخ:

Pattern Sample 8
 
Pattern Sample 8 Preview