مدیریت پرسش و پاسخ - Faq Management

• مدیریت پرسش و پاسخ در این سیستم دارای ویژگی های زیر می باشد:
پرسش و پاسخ با قابلیت بخش بندی پرسش ها.
جستجوی پرسش مورد نظر با  استفاده از فیلترهای مختلف.
حذف دسته ای پرسش های اسپم.
امکان برچسب زدن به هر پرسش و ارسال پاسخ به ایمیل سوال کننده.
امکان نمایش پرسشهای یک موضوع خاص در بخش های مختلف سایت.
قابلیت طراحی الگوهای نمایش برای پرسش و پاسخ مانند: الگویی شامل پرسش، پاسخ، تاریخ و ... با چیدمان و استایل دلخواه.
تنظیمات نمایش پرسش و پاسخ  شامل: انتخاب صفحه قالب، انتخاب باکس، انتخاب الگوی نمایش، انتخاب الگوی ایمیل، تعداد پرسش ها در صفحه، نمایش پنل جستجو و ...

• دسترسی به بخش های مختلف مدیریت پرسش و پاسخ از طریق منوی زیر انجام می شود:

Faq Menu
 
• با کلیک روی منوی لیست پرسش و پاسخ، به صفحه مدیریت پرسش و پاسخ هدایت می شوید:

Faq List


Icon Search جستجوی پرسش و پاسخ با استفاده از فیلترهای شناسه، پرسش، پاسخ، وضعیت پاسخ و برچسب (موضوع).
Icon Edit ویرایش پرسش و پاسخ. برای پاسخ دادن به پرسش ها از این گزینه استفاده می شود.
Icon Delete حذف پرسش.

• برای حذف دسته جمعی پرسش های اسپم، ابتدا باید آن ها را انتخاب و سپس روی دکمه حذف اطلاعات کلیک کنید.
• در صورتی که مدیر بخواهد پرسش و پاسخی را به سیستم اضافه کند، باید روی آیکون Icon Add کلیک کند تا به صفحه پرسش جدید هدایت شود. (مانند اضافه کردن سوالات متداول توسط مدیر)
• برای پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده توسط بازدیدکنندگان سایت، روی آیکون Icon Edit کلیک کنید تا به صفحه ویرایش پرسش و پاسخ هدایت شوید:

Faq Edit

ایمیل: ایمیل سوال کننده.
برچسب ها: برچسب زدن به پرسش ها به عنوان مثال متداول.
پرسش: پرسش سوال کننده.
پاسخ: پاسخ مدیر به پرسش.
ارسال به ایمیل: در صورتی که این تیک زده شود، این پرسش طبق الگوی نمایشی که در تنظیمات تعیین می شود به ایمیل سوال کننده ارسال می شود.
ثبت تغییرات <> : بعد از ثبت تغییرات به صورت اتوماتیک پرسش بی پاسخ بعدی یا قبلی نمایش داده می شود. (برای سرعت بخشیدن به کار)

تنظیمات نمایش پرسش و پاسخ
• با کلیک روی تنظیمات نمایش در منوی پرسش و پاسخ و یا کلیک روی آیکون Icon Option به صفحه زیر هدایت می شوید:

Faq Option

• در این بخش امکان تنظیمات نمایش برای لیست پرسش و پاسخ وجود دارد.
انتخاب صفحه قالب: صفحه ای که پرسش و پاسخ در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت صفحات).
انتخاب باکس: باکسی که پرسش و پاسخ در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت باکس ها).
انتخاب الگوی نمایش: الگویی که طبق آن پرسش و پاسخ نمایش داده می شود. (مراجعه به الگوهای نمایش).
انتخاب الگوی نمایش ایمیل ارسالی: الگویی که طبق آن پرسش و پاسخ به ایمیل سوال کننده ارسال می شود. (مراجعه به الگوهای نمایش).
نمایش برچسب ها در سایت: نمایش لیست انتخابی برچسب ها (موضوعات) در سایت که امکان انتخاب موضوع سوال را توسط سوال کننده فراهم می کند.
تعداد پرسش ها در صفحه: تعداد پرسش و پاسخ در هر شماره از صفحه.
جدا کننده لیست: حد فاصل بین هر پرسش و پاسخ در لیست پرسش و پاسخ با این فیلد جدا می شود. تگ های استاندارد HTML در این فیلد قرار می گیرند. (به عنوان مثال <hr> یک خط افقی و <br> فاصله خالی بین خطوط می باشد )
نمایش پنل جستجو: با تیک زدن این گزینه پنل جستجو در صفحه پرسش و پاسخ نمایش داده می شود:

Faq Search Panel

مدیریت برچسب های پرسش و پاسخ
• در این سیستم کاربر می تواند برچسب های دلخواه و به تعداد نامحدود ایجاد کند.
• این برچسب ها به موضوع بندی و جستجوی پرسش و پاسخ کمک می کند.
• همچنین پرسش و پاسخ مرتبط با هر برچسب را می توان در جاهای مختلف سایت نمایش داد.
• برچسب ها را می توان در هنگام ثبت و یا ویرایش پرسش ها، ست کرد.
• با کلیک روی مدیریت برچسب ها در منوی پرسش و پاسخ و یا کلیک روی آیکون Icon Tag به صفحه زیر هدایت می شوید:

Faq Tag

Icon Edit ویرایش برچسب.
Icon Delete حذف برچسب.
Icon UpIcon Down تغییر اولویت نمایش برچسب ها.
• برای ایجاد برچسب جدید، روی آیکون Icon Add کلیک کنید:

Faq Tag Insert

مدیریت الگوهای پرسش و پاسخ
• با کلیک روی مدیریت الگوهای نمایش، در منوی پرسش و پاسخ و یا کلیک روی آیکون Icon Pattern به صفحه مدیریت الگوهای نمایش هدایت می شوید.

لینک به پرسش و پاسخ
• برای لینک دادن به صفحه پرسش و پاسخ، پرسش و پاسخ با برچسب های مختلف و یا لینک به یک پرسش، باید از ابزار انتخابگر لینک استفاده کنید.
 
Faq Window LinkManager