مدیریت اخبار - News Management

• مدیریت اخبار در این سیستم دارای ویژگی های زیر می باشد:
ایجاد خبر در سایت به تعداد نامحدود.
جستجوی اخبار با استفاده از  فیلتر های مختلف.
امکان ویرایش و حذف اخبار .
آمار تعداد بازدید از خبر.
دسته بندی موضوعی اخبار به صورت درختی مانند: اخبار ورزشی، اخبار ورزشی->لیگ برتر، اخبار اقتصادی، اخبار آموزشی، اخبار مالی و  ...
امکان نمایش لیست موضوعی اخبار و یا اخبار مهم در بخش های مختلف صفحات.
امکان تعریف فیلدهای دلخواه برای هر خبر با دو نوع متن و لیست مانند: منبع خبر، مترجم، محل وقوع، سایت خبری و ...
قابلیت طراحی الگوهای نمایش برای اخبار مانند: الگویی شامل عنوان، چکیده، تاریخ و ... با چیدمان و استایل دلخواه.
تنظیمات نمایش اخبار در دو بخش لیست اخبار و نمایش یک خبر شامل: انتخاب صفحه قالب، انتخاب باکس، انتخاب الگوی نمایش، سایز عکس، تعداد خبر در صفحه و ...
تعیین عنوان، توضیحات و کلمات کلیدی برای صفحات اخبار.

• دسترسی به بخش های مختلف مدیریت اخبار از طریق منوی زیر انجام می شود:

News Menu
 
• با کلیک روی منوی لیست اخبار، به صفحه مدیریت اخبار هدایت می شوید:

News List

Icon Search جستجوی خبر با استفاده از فیلتر عنوان و موضوع.
Icon Edit ویرایش خبر.
Icon Delete حذف خبر.

ایجاد خبر جدید
• با کلیک روی ایجاد خبر جدید در منوی اخبار و یا کلیک روی آیکون Icon Add به صفحه زیر هدایت شوید:

News Insert

عنوان: عنوان خبر.
مهم: اگر این تیک زده شود، این خبر در گروه اخبار مهم قرار می گیرد. در هنگام طراحی صفحه می توان تنظیمات جداگانه ای برای اخبار مهم انجام داد و یا این گروه را در جای معینی از سایت نمایش داد.
فعال: تعیین نمایش و یا عدم نمایش خبر.
تصویر: این تصویر به عنوان لوگوی خبر در نظر گرفته می شود و معمولا به همراه عنوان خبر نمایش داده می شود. برای انتخاب تصویر روی آیکون Icon Open کلیک کنید تا پنجره ابزار مدیریت فایل باز شود.
موضوع: با استفاده از لیست روبروی این فیلد می توانید موضوع مورد نظر را برای خبر انتخاب کنید. موضوعات خبری به صورت درختی می باشند و برای انجام تغییرات باید به صفحه مدیریت موضوعات مراجعه کنید.
آدرس ثابت: آدرس ثابت این خبر.
این فیلد اختیاری بوده و در صورت خالی بودن، آدرس خبر به صورت اتوماتیک با ترکیب موضوع و شناسه خبر ساخته می شود:
http://abadis.net/news/social/id-9-htm/
اما در صورت نیاز می توانید آدرس دلخواه را برای آن انتخاب کنید. به عنوان مثال با وارد کردن iran weather in winter در باکس آدرس ثابت و انتخاب موضوع اجتماعی، آدرس خبر به صورت زیر ایجاد می شود:
http://abadis.net/news/social/iran-weather-in-winter-htm/
نکته: انتخاب آدرس مناسب، برای موتورهای جستجو مهم می باشد.
نکته: صفحات مربوط به اخبار با آدرس /news/ آغاز می شوند. صفحه آخرین اخبار : /http://mysite.com/news

تاریخ: تاریخ خبر را مشخص می کند که به صورت پیشفرض تاریخ امروز را نمایش می دهد. با کلیک روی باکس تاریخ، ابزار انتخابگر تاریخ باز می شود.
فیلدها: فیلدهایی که کاربر در بخش مدیریت فیلدهای خبر (توضیحات در همین صفحه) تعریف کرده است به صورت فرم نمایش داده می شود. این فیلدها به دو صورت متن و یا لیست می باشند.
چکیده: چکیده خبر که به صورت پیش فرض متن ساده می باشد. اما در صورت نیاز با کلیک روی آیکون  باکس چکیده تبدیل به ابزار ویرایشگر متن شده و می توانید هر محتوایی شامل متن، تصویر و ... را وارد کنید.
متن: متن خبر شامل نوشته، تصویر، فلش و ... می باشد.

تنظیمات نمایش اخبار
• با کلیک روی تنظیمات نمایش اخبار در منوی اخبار و یا کلیک روی آیکون Icon Option به صفحه زیر هدایت می شوید:

News Option

• در این بخش امکان تنظیمات نمایش برای لیست آخرین اخبار، اخبار مهم، لیست اخبار با موضوعات مختلف و نمایش یک خبر وجود دارد.
• به صورت پیش فرض تنظیمات لیست اخبار با موضوعات مختلف از تنظیمات لیست آخرین اخبار به ارث می برند. اما در صورت نیاز می توانید موضوع مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه تنظیمات اختصاصی کلیک کنید.

• تنظیمات نمایش لیست اخبار:
انتخاب صفحه قالب: صفحه ای که لیست اخبار در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت صفحات).
انتخاب باکس: باکسی که لیست اخبار در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت باکس ها).
انتخاب الگوی نمایش: الگویی که طبق آن لیست اخبار نمایش داده می شود. (مراجعه به الگوهای نمایش).
تعداد خبر در صفحه: تعداد اخبار در هر شماره از صفحه. 
تعداد ستون ها: مشخص می کند لیست اخبار طبق الگو در چند ستون عمودی نمایش داده شود.
فاصله داخلی ستون ها: در صورتی که بیش از یک ستون برای نمایش داشته باشیم، این فیلد فاصله بین ستون ها را به پیکسل تعیین می کند.
جداکننده لیست: حد فاصل بین هر خبر در لیست اخبار با این فیلد جدا می شود. تگ های استاندارد HTML در این فیلد قرار می گیرند. (به عنوان مثال <hr> یک خط افقی و <br> فاصله خالی بین خطوط می باشد )
حداکثر سایز تصویر: حداکثر سایز تصویر خبر را به پیکسل تعیین می کند.
تصویر لینکدار: در صورت انتخاب این گزینه تصویر خبر لینک شده و با کلیک روی آن به صفحه خبر هدایت می شویم.

• تنظیمات نمایش یک خبر:
انتخاب صفحه قالب: صفحه ای که خبر در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت صفحات).
انتخاب باکس: باکسی که خبر در آن نمایش داده می شود. (مراجعه به مدیریت باکس ها).
انتخاب الگوی نمایش: الگویی که طبق آن خبر نمایش داده می شود. (مراجعه به الگوهای نمایش).
حداکثر سایز تصویر: حداکثر سایز تصویر خبر را به پیکسل تعیین می کند.

• تنظیمات موتورهای جستجو شامل عنوان، توضیحات و کلمات کلیدی.
#NewsTitle# : عنوان خبر.
#SiteTitle# و #SiteDesc# و #SiteKeys# معادل عنوان صفحه، توضیحات و کلمات کلیدی سایت که در بخش تنظیمات سایت، مقدار دهی شده اند.

مدیریت فیلدهای خبر
• در این سیستم کاربر می تواند فیلدهای دلخواه و به تعداد نامحدود برای هر خبر ایجاد کند.
• می توان این فیلدها را در هنگام ایجاد یا ویرایش خبر مقداردهی کرد.
• برای نمایش این فیلدها کافیست در هنگام طراحی الگوی نمایش، آن ها را به الگو اضافه کنیم.
• با کلیک روی مدیریت فیلدهای خبر در منوی اخبار و یا کلیک روی آیکون Icon Field به صفحه زیر هدایت می شوید:

News Field

Icon Edit ویرایش فیلد.
Icon Delete حذف فیلد.
• برای ایجاد فیلد جدید، روی آیکون Icon Add کلیک کنید:

News Field Insert

نام: نام فیلد حتما به انگلیسی. این نام در هنگام طراحی الگو کاربرد دارد.
عنوان: عنوان فیلد. این نام در هنگام ایجاد یا ویرایش خبر کاربرد دارد.
نوع فیلد: متن یا لیست. در صورتی که مقدار فیلد باید از بین مقادیری که مدیر تعیین می کند انتخاب شود، نوع فیلد را لیست قرار دهید.
اگر نوع فیلد لیست انتخاب شود آیکون Icon Item در مقابل فیلد فعال می شود، که با کلیک روی آن به صفحه مدیریت مقادیر فیلد هدایت می شوید:
 
News Field Value Insert

Icon Add افزودن مقدار جدید.
Icon Edit ویرایش مقدار فیلد.
Icon Delete حذف مقدار فیلد.

مدیریت موضوعات اخبار
• با کلیک روی موضوعات اخبار، در منوی اخبار و یا کلیک روی آیکون Icon Category به صفحه مدیریت موضوعات هدایت می شوید.

مدیریت الگوهای نمایش اخبار
• با کلیک روی مدیریت الگوهای نمایش اخبار، در منوی اخبار و یا کلیک روی آیکون Icon Pattern به صفحه مدیریت الگوهای نمایش هدایت می شوید.

لینک به اخبار
• برای لینک دادن به صفحات آخرین اخبار، اخبار مهم، اخبار با موضوعات گوناگون و یا لینک به یک خبر، باید از ابزار انتخابگر لینک استفاده کنید.
 
News Window LinkManager