مدیریت باکس ها - Item Box

• هر یک از بخش های سایت (متون، لیست اخبار، مقالات، تصاویر چرخشی و ...) زمان طراحی صفحه، در داخل باکس قرار می گیرند.
• باکس ها شامل دو بخش عنوان و بدنه می باشند.
• در این سیستم امکان طراحی باکس به تعداد نامحدود، به وسیله ابزار طراحی استایل وجود دارد.
• برای دسترسی به مدیریت این بخش منوی زیر را انتخاب کنید:

Item Box Menu

• با کلیک روی منوی بالا، به صفحه مدیریت باکس ها هدایت می شوید:

Item Box List

• برای ایجاد باکس جدید روی آیکون Icon Add کلیک کنید.

Item Box Insert

استایل: برای طراحی استایل مورد نظر روی آیکون Icon Css کلیک کنید تا پنجره ابزار طراحی استایل باز شود.
• در نهایت با کلیک روی آیکون Icon OK باکس را ثبت کنید.
• با ثبت اطلاعات، این باکس به لیست باکس ها، در بخش طراحی صفحه اضافه خواهد شد.

Icon Edit ویرایش باکس.
Icon Delete حذف باکس.
Icon Preview پیش نمایش باکس.

• در بخش تنظیمات آیتم ها، در زمان طراحی صفحه، امکان انتخاب باکس، تعیین نمایش یا عدم نمایش عنوان و بدنه وجود دارد.
• نمونه ای از باکس های طراحی شده:

Item Box Sample 1Item Box Sample 2
Item Box Sample 3Item Box Sample 8
Item Box Sample 6Item Box Sample 4
Item Box Sample 5Item Box Sample 7